Koulutuksen järjestäminen

Koulutuksen sisältöä ja koulutuksessa käytettävät teknologioita työstettiin yhdessä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Osan yritysyhteistyökumppaneista kanssa olimme tehneet jo aiemmin yhteistyötä, osa yritysyhteistyökumppaneista oli täysin uusia. 

Opettajat koulutukseen valittiin sekä sisäisesti että normaalin rekrytointiprosessin kautta. 

Hakuun liittyvässä markkinointikampanjassa näkyivät yritysyhteistyökumppanit. 

Kesällä järjestettiin yhdessä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa neljän viikon mittainen ohjelmistokehitysprojekti ja koulutus, jossa yritysyhteistyökumppaneiden konsultit ohjasivat ja opettivat opiskelijoita. 

Koulutuksen aikana järjestettiin sekä ekskursioita yritysten tiloihin että työnantajavieraluja koululle. Lisäksi eri yrityksistä saapui asiantuntijoita pitämään opiskelijoille luentoja. 

Opintojen lopussa järjestettiin tapahtuma, jossa opiskelijat tai opiskelijatiimit esittelivät projektejaan työnantajille. Tapahtumassa oli mukana noin 20 yritystä. 

Koodaajakoulutuksen yrityksille kohdistuvaan viestintään luotiin koulutuksen ja yhteistyön eri vaiheissa erilaisia verkkosivuja, joita hyödynnettiin sosiaalisen median kanavissa, erilaisissa uutiskirjeissä ja blogeissa. 

Yritysyhteistyö kehitettiin aktiivisesti esimerkiksi kontaktoimalla potentiaalisia yhteistyökumppaneita suoraan sekä osallistumalla tapahtumiin, kuten Mimmit koodaa sekä Drupal Camp Helsinki 2019.